Deca su u opasnosti!

Deca su u opasnosti!

Nauka i struka su osnovni pokretači svakog društva, ali se samo njihovi rezultati, plodovi teorijskih promišljanja, eksperimenata i prakse, primene u cilju dobrobiti ljudi. Nauka fizičke kulture ima veliki značaj jer čoveka stavlja u centar svog istraživanja i izučava ga celovito sa biološkog, psihološkog i socijalnog stanovišta.

Pročitaj više