Ebola kao metafora

Ebola kao metafora

Naslov ovog teksta je aluzija na popularno-filozofske eseje Suzan Sontag „Bolest kao metafora“ i „Sida kao metafora“ u kojima ona razmatra odnos prema tuberkulozi u 19, a prema raku i sidi u 20. veku kao socijalnim fenomenima. Od ovih bolesti se strahuje, ali prema njima se stvaraju

Pročitaj više

Da li imam hepatitis?

Da li imam hepatitis?

Zbog svojih epidemioloških rizika, pre svega puteva prenošenja, zatim zbog značajnog učešća u mortalitetu i morbiditetu, grupa oboljenja pod nazivom „Hepatitis-i“, predstavlja značajan javno zdravstveni problem u našoj sredini. Faktori koji utiču na razvoj su i nedovoljna informisanost o rizicima za prenošenje HVB (B virus)  i HVC

Pročitaj više

Zeleni zvuk

Zeleni zvuk

Pop kultura može da iskaže svoj stav na mnogo efektniji način od, recimo, novinara. Uvijen u poetiku i muziku, bunt, protest, nezadovoljstvo, upozorenje, zvuče mnogo zanimljivije od novinskog teksta, a takođe je i lakše prihvatiti neprijatnu istinu uz muziku. Na Zelenim stranama ćemo objavljivati pesme čiji su

Pročitaj više