Nakon usvojene studije o proceni uticaja na životnu sredinu i dobijene saglasnosti za izgradnju centra za reciklažu, u  Omoljici kod Pančeva, 07. juna 2006. godine, započeo je sa radom BIS Reciklažni centar u okviru kompanije Božić i sinovi.

BiS reciklažni centar je sertifikovan reciklažni centar za elektronski i električni otpad i fluorescentne cevi, koji uz primenu iskustava evropskih reciklažnih centara, nudi kompletnu uslugu kompanijama, organizacijama i fizičkim licima koja žele da na pravilan način odlože rashodovanu elektronsku i električnu opremu.

Klijentima omogućavamo sledeće usluge:

 • reciklažu elektronskog otpada,
 • reciklažu računara,
 • reciklažu rashladnih uredjaja,
 • reciklažu fluorescentnih cevi i sijalica,
 • preuzimanja i transporta elektronskog i električnog otpada i fluorescentnih cevi i sijalica,
 • fizičko uništavanje poslovne dokumentacije,
 • brisanje poverljivih podataka sa medija,
 • bezbedno i legalno skladištenje elektronskog i električnog otpada i fluorescentnih cevi,
 • prodaju sekundarnih sirovina,
 • izvoz nereciklabilnog elektronskog i električnog otpada,
 • refabrikovanje,
 • konsalting u oblasti upravljanja otpadom,
 • edukacije.

Posebnu karakteristiku našeg angažovanja predstavljaju napori koje ulažemo u promovisanje koncepta društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, kako na sopstvenom primeru tako i kroz intenzivnu saradnju sa partnerima iz javnog i neprofitnog sektora. U skladu sa tom politikom, postali smo član inicijative koje zastupaju društveno odgovorno poslovanje u Srbiji, Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija za Srbiju, kao i Saveta Privredne komore Srbije za društveno odgovorno poslovanje.

Rezultat našeg rada ogleda se u dobijenim CSR nagradama za društveno odgovorno poslovanje u kategoriji malih i srednjih preduzeća 2008., 2010. i 2012. godine. Privredna komora Srbije tri puta zaredom dodelila je ovo priznanje našoj kompaniji.

Contact

 • Maksima Gorkog 2, Pančevo
 • 013/619017
 • office@it-recycling.biz
 • http://www.it-recycling.biz/default.aspx