Olivera Ptica je predavač, trener ličnog razvoja i autor metode dubinskog koučinga. Rođena je i živi u Beogradu, gde je završila Filološki fakultet, trogodišnju obuku iz kliringa (“mind clearing”) i oko 200 sati različitih obuka iz oblasti ličnog razvoja i umeća komunikacije, u zemlji i inostranstvu. Član je Evropskog saveta za koučing i mentorstvo. Ima dvoje dece – ćerku Natašu i sina Aleksandra.

U svojoj Školi ličnog razvoja, zajedno sa svojim kolegama, drži:

  • INDIVIDUALNE I GRUPNE SESIJE
  • RADIONICE – (Tehnike efikasnog učenja, Umeće komunikacije, Ciljevi i odluke, Muško-ženski odnosi, Stid i griža savesti, Pretvaranje problema u projekte, Umeće bogaćenja…)
  • POSLOVNO SAVETOVANJE (za pojedince i firme/organizacije)
  • SPECIJALIZOVANE OBUKE I TRENINGE UMEĆA KOMUNIKACIJE (za pojedince i firme/organizacije)
  • MLM KOUČING (za pojedince I firme/organizacije)
  • SAVETOVANJE OSOBA NA POZICIJI MOĆI
  • SEDMOMESEČNU OBUKU IZ DUBINSKOG KOUČINGA (za buduće sertifikovane koučeve – trenere ličnog razvoja – i ostale koji su spremni za “generalno čišćenje sopstvenog života.”)

Ima svoju rubriku – “Škola sreće” – u časopisu “ONA.” Takođe, na Zelenim stranama ima svoju rubriku: Majstorstvo komuniciranja.

Gostujuć je predavač u više škola i fakulteta. Njenim predavanjima, obukama, seminarima, radionicama i motivacionim govorima prisustvovalo je tokom poslednjih 20 godina oko deset hiljada osoba.

Napisala je 7 knjiga, od kojih su najpoznatije “Svet voli pobednike” (praktičan vodič za životna putovanja, koristan za iskusne tragaoce na stazi ličnog razvoja, ali i za one koji ovim putem tek polaze) i “Pronađi svog anđela čuvara” (priručnik u kojem nam, kroz prisan i dinamičan dijalog sa svojim anđelom čuvarem otkriva mnoge važne tajne o dostizanju fizičkog, psihičkog i duhovnog blagostanja).

Bavi se humanitarnim radom i pruža besplatnu stručnu pomoć materijalno ugroženim osobama u teškim životnim situacijama.

Contact

  • 063 529 788
  • oliveraptica@gmail.com
  • www.oliveraptica.rs