April 18, 2018 in Uncategorized

Добричица – прича о имену и животу

Вероватно се сећате старог нашег обичаја да кум даје детету име кад се роди. Тај обичај постоји и данас, али је мало флексибилнији. Обично се родитељи договоре са кумовима око имена. Како кум долази д ...

Read More
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree