Nacionalni park Tara – kulturno nasleđe

Nacionalni park Tara - kulturno nasleđe

KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEĐE Na prostoru Nacionalnog parka Tara i okoline, nalaze se dva utvrđena nepokretna dobra (manastir Rača i lokalitet „Mramorje“ u Perućcu), koja podležu specijalnom režimu zaštite. Pored ovih dobara, na istom prostoru su i nepokretna kulturna dobra koja se u službi zaštite vode kao evidentirana i

Pročitaj više