April 17, 2018 in Uncategorized

Ekološki način života

Autor: Aron Atlas

Sponzor konkursa: goji

Ekološki način života predstavlja život u skladu sa prirodom. To je jedna filozofija života koja podrazumeva život koji ne narušava svoje okruženje. Takav stil života obraća pažnju na svoje okruženje i čuva putem zakonskih propisa ili drugih pravilnika. Na pojedincu je da odluči da li ima nameru da štiti i čuva svoje okruženje. Ekološki način života je i briga o otpadu tj. adekvatno odlaganje istog. Sve je prisutnije u moderno vreme konzumirati razne proizvode kako elektronske (tehničke) ili neke druge. Malo ko razmišlja da kupovinom nekog produkta on u stvari zagađuje životnu sredinu i dovodi u pitanje njen integritet. To se ogleda u činjenici da taj proizvod koji je kupljen, prolazi kroz čitav ciklus faza svog nastajanja. U svakoj od tih faza došlo je do utroška energije. Na kraju svog životnog veka taj proizvod biva odložen u kantu za otpatke (u najboljem slučaju) i tako predstavlja otpad koji označava brigu za državu i  okruženje. Bitan je skroman, odmeren način života koji znači kako uživanje u blagodatima života a isto tako i zaštitu životne sredine.

Drugi vid ekološkog načina života je izbegavanje zagađenja pri saobraćaju. Pod tim se misli više hodanja, korišćenja bicikla i gradskog prevoza. Jako je važno očuvati vazduh koji udišemo tako da stil života mora biti u skladu sa tim. Ekološki način života često isključuje komfor, tako da mnogim ljudima je teško da pređu na takav način života. Međutim kada se malo podrobnije analizira način života, moraju se imati u vidu i budući naraštaji tako da sve što radimo ostavljamo nekom drugom. Održivi razvoj kao takav napominje na pribranost ljudske populacije i na značaj vođenja brige i računa o budućim generacijama. Element ekološkog načina života je i ponašanje u prirodi i očuvanje biljnih i životinjskih vrsta. Jako je važno čuvati prirodne vrednosti i ne ugrožavati živote biljaka i životinja. Pri poseti nekom od prirodnih dobara, jako je važno držati se uputstava čuvara tih dobara i ponašati se propisno. Od presudne važnosti je ne ugrožavati biljke i životinje ni njihova staništa. Biljke i životinje imaju svoj ciklus života koji se ne sme ometati.

Među vidove ekološkog načina života spada i održiva energetika. Sa napretkom sveta i porastom populacije sve više se zagađuje životna sredina putem energetike tj. neobnovljivih izvora energije (nafta, ugalj, prirodni gas, uljni škriljci i nuklearna energija). Rešenja za ovu činjenicu je okretanje ka obnovljivim izvorima energije. Ta vrsta energije ne zagađuje životnu okolinu, sta više čuva je i štiti. Trenutno profit zauzima primarno mesto u tokovima svetske trgovine i ekonomije, ali sve više životna sredina dobija na značaju jer je čovečanstvo uvidelo da nema profita i prosperiteta bez zdravog okruženja koje obezbeđuje uslove za delovanje. Ekološki način života mora značiti život sa što racionalnijim utroškom energije, i sa što većom energetskom efikasnošću. Mora se obratiti pažnja na činjenicu da je energija resurs koji se mora što racionalnije koristiti.

Ekološki način života označava i čuvanje voda. Tu se pre svega misli na površinske, podzemne i otpadne vode. Jako je važno ne zagaditi vodotokove. U domaćinstvima se mora voditi računa o tome kako i šta se pušta niz slavinu i u toaletu. Bitno je podići svest ljudi o tome da voda kruži tj sve što odlazi putem otpadnih voda, vraća se kasnije u ciklusu kruženja vode. Vodni resursi čine naše okruženje i jako je važno to imati u umu. Strogo je zabranjeno namerno bacati otpatke u vodu (potok, jezero, reku, more ili okean).  Ekološki način života je i voditi računa o zemljištu tj. izbegavati njegovo zagađivanje. Ekološki način života je i promovisanje organske hrane i tako putem te hrane očuvati ljudsko zdravlje. Ekološki način života je i ne stvarati buku koja ometa i ugrožava našu okolinu. Tu se pre svega misli na komunalnu buku (buku u lokalima, kafićima, restoranima i privatnim stanovima i kućama).

Ekološki način života je stil koji misli unapred i koji uvažava svoje okruženje. To je svakako prihvatljiv stil života, iako često iziskuje veliki napor. Na svakom pojedincu je da odluči da li želi da zadovolji samo svoje svakodnevne potrebe ili želi da bude deo nekog opšteg dobra i tako unapredi i svoj život a i živote budućih generacija. Ekološki način života je dobrovoljna stvar koja ima humanu pozadinu. Generacije koje dolaze će takođe imati pravo na zdrav život a na nama je da im to sada na neki način stvorimo i obezbedimo.
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree