April 17, 2018 in Uncategorized

Hempkrit – beton od konoplje

Inovativno rešenje za rastući problem održivosti građevinskih materijala je hempkrit (hempcrete  iliti beton od konoplje)– mešavina krečnjaka, peska i konoplje (one obične). Prema Američkom Savetu zelene gradnje, zgrade su odgovorne za 38% od svih emisija CO2 u Americi. Jedna od velikih koristi hempkrita je ta da konoplja apsorbuje CO2 i stvara kiseonik za vreme svog rasta.

Sam materijal je bio-kompozitan i pravi se od srži konoplje pomešane sa vezivnim materijalom čija je osnova kreč. Najveća mana hempkrita je to što je njena gustina samo 15% od tradicionalnog betona , što znači da hempkrit mora da se koristi u kombinaciji sa okvirom od drugog materijala koji može da podnese vertikalno opterećenje građevine. S druge strane, hempkrit ima veoma visoku otpornost na plamen u odnosu na ostale građevinske materijale.

Beton od konoplje ima veliki broj namena – od građenja zidova, preko podova do izolacije krovova. Materijal je otporan na vatru, vodu, dobar je izolator, ne truli kad se koristi iznad zemlje i može u potpunosti da se reciklira. Sav šut koji ostane posle rušenja zgrade od hempkrita može da se iskoristi kao đubrivo. Takođe, ovaj materijal „diše“, pa nema buđi i problema sa vlagom. To znači da se koristi i manje energije nakon gradnje za hlađenje i zagrevanje prostora, jer toplotna izolacija betona od konoplje drži temperaturu konstatnom.

Izvor: Exposing the truth
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree