April 18, 2018 in Uncategorized

Moralni kod američkih starosedeoca

Kultura američkih starosedeoca je veoma duhovna i veliki akcenat stavlja na poštovanje Majke Zemlje, Oca Neba, Dede Sunca i Babe Meseca.

 1. Ustani sa suncem da bi se pomolio. Moli se sam. Moli se često. Veliki Duh će saslušati, ako mu govorite.
 2. Budite tolerantni sa onima koji su izgubili svoj put. Neznanje, prevara, bes, ljubomora i pohlepa nastaju u izgubljenoj duši. Molite se da pronađu vodiča.
 3. Tražite zbog sebe, sami. Ne dozvoljavajte drugima da krče put za vas. To je vaš put, i samo vaš. Drugi mogu da hodaju sa vama, ali niko ne može hodati za vas.
 4. Odnosite se prema gostima sa velikom pažnjom. Poslužite ih najboljom hranom, dajte im najbolji krevet i odnosite se prema njima sa poštovanjem
 5. Ne uzimajte ono što nije vaše od druge osobe, zajednice ili od prirode. To nije zarađeno niti poklonjeno.
 6. Poštujte sve što postoji na ovoj Zemlji – bez obzira da li je u pitanju čovek ili biljka.
 7. Poštujte tuđe misli, želje i reči. Nikad ne prekidajte, ne ismevajte ili imitirajte drugog. Dozvolite svakome pravo da se izrazi.
 8. Ne govorite o drugima loše. Negativna energija koju puštate u svemir će vam se višestruko vratiti.
 9. Svi greše. I sve greške mogu biti oproštene.
 10. Loše misli uzrokuju bolest duha, tela i uma. Vežbajte optimizam.
 11. Priroda nije zbog nas, već deo nas. Ona je deo naše svetske porodice.
 12. Deca su seme budućnosti. Zasadite ljubav u njihova srca i zalivajte ih mudrošću i životnim lekcijama. Kada porastu, dajte im prostora da rastu.
 13. Izbegavajte da povređujete srce drugih. Otrov tog bola će vam se vratiti.
 14. Budite uvek iskreni. Iskrenost je test volje.
 15. Budite u ravnoteži. Vežbajte telo da ojačate um. Rastite duhovno da izlečite emotivne boljke.
 16. Donosite svesne odluke o tome ko ćete biti i kako ćete reagovati. Budite odgovorni za svoje akcije.
 17. Poštujte privatnost i lični prostor drugih.
 18. Budite iskreni prema sebi. Ne možete pomagati drugima ako ne možete pomoći sebi.
 19. Poštujte tuđe religiozno opredeljenje.
 20. Delite svoje bogatstvo sa drugima. Budite darežljivi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree