April 18, 2018 in Uncategorized

Odbačena skandalozna presuda o vezi autizma i vakcinacije

Bobbie Cassler, a medical assistant, prepares a vaccine at Childhood Health Associates of Salem on Thursday, Feb. 12, 2015. Parents who want to maintain the right to refuse vaccinations for their children are mounting a strong fight against an Oregon bill that takes aim at the state’s highest-in-the-nation rate of non-medical vaccine exemptions. (AP Photo/Statesman Journal, Anna Reed)

Apelacioni sud u Bolonji odbacio je prošlog meseca raniju presudu nižeg suda kojom je autizam u jednom slučaju bio povezan s MMR vakcinom.

Prvu presudu doneo je 2012. radni sud u Riminiju. Njom su roditelji Valentina Boke dobili pravo na odštetu jer su advokat i sudski veštak uspeli da ubede sudiju da je MMR vakcina kod dečaka izazvala autizam.

Presuda je postala jedno od ključnih uporišta protivnika vakcinacije širom sveta iako su i tada mnogi stručnjaci sumnjali da je zasnovana na naučnim činjenicama.

O istom pitanju vođena su još tri poznata sudska spora, a u sve tri presude zaključak je bio da veza između autizma i vakcinacije nije dokazana.

Zašto je presuda bila neodrživa?

Pre svega, sudovi nisu idealna mesta za donošenje merodavnih odluka vezanih za nauku. Procene toga da li je nešto naučno dokazano ili nije, ne mogu se zasnivati na tome koliko je neki advokat ili sudski veštak svojim argumentima, elokventnošću ili harizmom uspeo da ubedi nestručnog sudiju ili nestručnu porotu. Nauka jednostavno ne funkcioniše tako.

Ipak, suđenje u Riminiju bilo je skandalozno čak i za sudske procese o takvim pitanjima.

Pre svega sudski veštak na suđenju bio je lekar Masimo Montinari koji je autor knjige “Autizam: Vakcine među uzročnicima bolesti” (Autismo: I vaccini fra le cause della malattia) kojom je reklamirao svoje metode lečenja autizma. Montinari, inače, nikada nije sproveo ni jedno naučno istraživanje o autizmu.

Drugi važan propust bio je taj što se dokazni materijal u procesu zasnivao na prevarantskoj studiji britanskog hirurga Endrjua Vejkfilda koja je u to vreme već bila odbačena i diskreditovana. Naime, istraživanja su pokazala da je Vejkfild falsifikovao istorije bolesti dece koja su mu bila uzorak u radu. Kao prvo, uzorak je bio suviše mali – samo 12 dece – a kao drugo, prećutao je da je petoro njih imalo probleme u razvoju i pre dobijanja MMR vakcine, kao i da troje uopšte nije imalo autizam.

Vejkfild se kasnije branio tvrdnjom da su se njegove dijagnoze zasnivale na izjavama roditelja, a ne na njegovim ličnim nalazima.

Dalja istraživanja i analize pokazale su da je Vejkfild bio u sukobu interesa, da je od grupe advokata koja je radila na parnicama protiv proizvođača vakcina dobio više od 400 hiljada funti da dokaže da je MRR vakcina štetna. Takođe se pokazalo da je imao patent na konkurentsku vakcinu koju je planirao da lansira i da je imao nameru da dodatno zarađuje učestvujući kao svedok u parnicama protiv farmaceutskih kompanija.

Vejkfild je osramoćen, gotovo svi njegovi saradnici na studiji povukli su svoje ime s rada, a u Velikoj Britaniji oduzeta mu je i lekarska licenca.

Pored svega navedenog, treba naglasiti da je advokat obitelji Boka bio Luka Ventaloro, koji je postao poznat kao savetodavac Italijanima koji žele da izbegnu vakcinaciju.

Ventaloro je najavio žalbu vrhovnom sudu Italije, ali su male šanse da će time bilo šta postići, pošto Vrhovni kasacioni sud obično ne prihvata žalbe koje osporavaju činjenice u ranijim postupcima, već samo one koje se zasnivaju na greškama u pravnoj proceduri.

Izvor: B92
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree