April 16, 2018 in Uncategorized

Osnovano udruženje proizvođača organskog meda “ORGANIK” Knjaževac

Činjenica je da na tržištu, kako na domaćem tako i na tržištima u inostranstvu, postoji permanentnih potreba za zdravom hranom. Uvažavajući ovakve potrebe i zahteve tržišta grupa pčelara iz Opštine Knjaževac, posebno onih čiji su pčelinjaci stacionirani u područjima Opštine u kojima postoje prirodni uslovi za razvoj ovakve proizvodnje, je odlučila da otpočne proizvodnju meda zasnovanu na principima organske proizvodnje hrane uz primenu svih zahteva i propisa koji ovakvu proizvodnju regulišu.

Shodno ovakvom opredeljenju grupa pčelara je u toku 2013. godine i početkom 2014. podnela zahteve i pokrenula postupke utvrđivanja uslova – certifikacije za organsku proizvodnju meda. Da bi aktivnosti na organizaciji proizvodnje organskog meda mogli uspešnije da izvršavaju, ova grupa pčelara je donela odluku da organizuje Udruženje čiji bi cilj prevashodno bio unapređenje pčelarstva uopšte, sa pretežnim zadatkom omasovljenja i unapređenja organske proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Statutom je određen naziv Udruženja koji glasi: Udruženje pčelara proizvođača organskog meda „Organik“ Knjaževac. Za predsednika Udruženja je izabran Petković Saša, pčelar iz Knjaževca. Udruženje je registrovano kod Agencije za privredne registre.
Pošto Udruženje nema svojih posebnih poslovnih prostorija, i osnivačka skupština i početne aktivnosti vezane za organizaciju i delovanje Udruženja, obavljaju se u poslovnim prostorijama privrednog društva „Timomed“ doo, Knjaževac, Kej Veljka Vlahovića 7a, koje je i jedan od osnivača Udruženja.
U ovom trenutku, pet pčelara članova ovog Udruženja je pokrenulo i sprovodi aktivnosti koje su uslov za dobijanje certifikata za proizvodnju organskog meda i za tu proizvodnju raspolažu sa ukupno oko 600 pčelinjih društava.

Procenjuje se da će svi poslovi vezani za proizvodnju organskog meda biti završeni do kraja 2014. godine i da će prve količine organskog meda tržištu biti ponuđene u 2015. godini.

U svojim prvim aktivnostima na postizanju ciljeva, na omasovljenju proizvodnje organskog meda, Udruženje je 01.03.2014. godine organizovalo savetovanje pčelara, na kome su predavači bili stručna lica iz kuće za certifikaciju ESOSERT iz Zemuna.
Ovim pismom, Udruženje pčelara „Organik“ želi da upozna javnost o svom postojanju i ciljevima postojanja i to pre svega sa ciljem da se proizvodnja organskog meda omasovi, pa time i pozivaju na saradnju pčelare i druga društva iz Republike Srbije, kojima je ovakva proizvodnja predmet interesovanja ili se proizvodnjom organskog meda već bave, a sve radi razmene iskustava ili eventualnog daljeg udruživanja.
Ovim takođe želimo da zainteresovane obavestimo da je privredno društvo „Timomed“, Knjaževac, čija je osnovna delatnost proizvodnja i plasman meda na domaćem i inostranom tržištu pokrenulo postupak certifikacije opreme za pakovanje i plasman organskog meda.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree