April 17, 2018 in Uncategorized

Zdravlje kao sklad tela i duha

Život u vremenu napetog preživljavanja i borbi za egzistenciju se manifestuje kao stres,žurba, celodnevno sedenje za kompjuterom, loše navike u ishrani (previše “brze hrane “,nekvalitetne i kancerogene)i loše navike u spavanju. Uz to, televizija, video spotovi i modni časopisi često šalju nerealne poruke šta je poželjno i kako treba da izgleda ljudsko telo. Rukovodeći se time, mnogi ljudi,a prvenstveno deca u pubertetu posežu za nekim “zaobilaznim” sredstvima kako bi postigli što bolju formu svog tela ili u vrtlogu prevelikih ambicija da što “lepše”izgledaju, izgladnjuju svoj organizam. Takve navike, a pre svega stanje uma, dovode čoveka u hod po ivici zdravlja. Kada ljudsko telo pozitivno odgovara na spoljašnje uticaje sredine i unutrašnje uticaje uma, reč je o zdravoj osobi. Stanje kada telo negativno odgovara na iste uticaje, odaje bolesnu osobu. Nerealna očekivanja u pogledu ljudskog tela ne vode samo ka lošim navikama u ishrani već su štetna i po psihičko zdravlje. Čoveku u stalnoj interakciji života oslabi duh, padne motivacija,nadvladaju ga loše misli i brige, napetost i uznemirenost, zapadne u depresiju…

Srž problema “poljuljanog”duha ogleda se u ljudskom umu koji je kao more, na kom deluju spoljašnji faktori, kao kada moru plime i oseke remete površ pa je ono uzburkano, talasa ili miruje.

Uz pravilnu ishranu, bavljenje sportom i boravak u prirodi, ljudsko telo dobija preko potrebnu energiju neophodnu za normalno funkcionisanje organizma, a tada je i psiha snažnija i spremna da odgovori na životne izazove.

Kad je um opušten, lakše se prihvata život i sve nedaće koje on nosi, čovek je ispunjen i zadovoljan, i takvim duhom hrani svoje telo,te ono postaje otporno, snažno i lepo. Iz svega proizilazi da telo i duh čine celinu i da onoliko koliko zdravo telo omogućava zdravlje duha,toliko zdravlje duha i njegova lepota pospešuju zdravlje i lepotu tela.

Probudite se! Probudite svoju svest!

Hranite se zdravo, uživajte u prirodi i mislite pozitivno.

Pomerite granice…

Autor: Dragana Popović

Zanimanje: Inženjer prehrambene tehnologije biljnog smera, nezaposlena u struci.
Pisala autorske tekstove i obljavjivala u časpopisu “Mamina škola” (Color Media Press – Novi Sad) 2011. godine.
Trenutno taj časopis ne postoji. Pišem pesme od svoje 16.-e godine, neke od njih su nagrađivane, pr. pesma “Zrele impresije” (nagrađena od strane knjižare “Bulevar books” iz Novog Sada), februara ove godine.
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree