April 16, 2018 in Uncategorized

Sada znam da recikliram

Projektom „Sada znam da recikliram“  Udruženje IDA je obezbedilo školama reciklažne kontejnere (dva žuta za PET ambalažu i dva plava za papir po školi) koji će da stoje u školskim dvorištima trajno i kutije koje će da stoje u školi za selekciju otpada PET ambalaža i papira.

Učenici (oko 60 đaka odabranih od strane nastavnika u školama) su učestvovali u dizajniranju kartonskih  kutija, koje će oni koristiti u školi. Organizovane su radionice gde su deca uz pomoć trenera udruženja crtala po kutijama znakove za reciklažu, planetu, prirodu itd. Nakon toga smo te iste kutije postavili po hodnicima u školama i iznad svake zalepili poster na kome su napisane instrukcije o tome šta ide u koju kantu (PET ambalaža u žutu, a papir u plavu kutiju). Svim đacima bila je obezbeđena obuka u vidu prezentacija o selektivnom odvajanju otpada, toku i značaju reciklaže kao i brošure sa svim potrebnim instrukicjama. Obuka je bila podeljena u dve grupe (od prvog do četvrtog razreda i od petog do osmog), prilagođena uzrastu dece. Najmlađi su imali prilike da gledaju i kratke animirane filmove o reciklaži, a starije smo podsticali da uče mlađe i da im služe kao primer. Školama smo predložili firmu za otkup odpada i ostavili im kontakt firme, ukoliko su zainteresovani da sarađuju sa njima. Takođe decu smo podstakli da sakupljaju (samim time i odvajaju otpad) i time što smo im objasnili da ako mnogo otpada sakupe i neko to kupi oni mogu da traže  od škole da im obezbedi lopte, mrežu za koševe itd. Direktore smo zamolili da ispoštuju molbe dece, ukoliko se zaista budu potrudili da prikupe otpad. Svi  nastavnici su podržali akciju i podstakli decu svojim primerima da aktivno učestvuju u programu.

Kreativnom edukacijom dece o značaju ekologije, reciklaže, a prevashodno o selektivnom odvajanju otpada, želeli smo da podignemo svest o zaštiti životne sredine kroz kreativne (reciklažne) obuke.

Udruženje IDA dobilo je zahvalnicu od O. Š. “Gavrilo Princip” i  uručilo posebnu zahvalnicu nastavnici Nataši Birovljev koja je organizovala i oformila grupu (od 15 mališana) “EKOLOGA” koji su zaduženi za nadzor kanti i kontejnera, kao i samog programa reciklaže.

Ciljevi projekta bili su :

1) Podizanje svesti o zaštiti životne sredine i značaju reciklaže;

2)Obezbeđivanje uslova za odvajanje i transport sakupljenog reciklažnog otpada;

3) Podsticanje i edukacija o selektivnom odvajanju reciklažnog otpada;

4) Kroz učešce dece u reciklažnoj radionici pružili smo im edukaciju o ekologiji na njima zanimljiv način;

5) Kroz prezentaciju projekta obezbedili smo potrebno znanje osoblja, nastavnika i đaka osnovnih škola.

Program je trajao 3 nedelje, a nakon mesec dana Udruženje IDA će obići škole i proveriti kako funkcioniše projekat i program, ukoliko primetimo da se otpad slabo odvaja, ponovićemo obuku.

Posebnu zahvalnicu za nesebičnu podršku u  zaštiti životne sredine i pomoć pri realizaciji projekta dobio je donator projekta Millennium Team d.o.o.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree